Justyna Kozera

Psycholog międzykulturowy, trenerka, facylitatorka

Psycholog stosunków międzykulturowych (SWPS), trenerka i facylitatorka. Przez ponad 10 lat pracowała w Forum Odpowiedzialnego Biznesu, realizując we współpracy z partnerami biznesowymi działania promujące odpowiedzialność w biznesie (CSR), cele zrównoważonego rozwoju (SDGs) oraz współzarządzając organizacją i procesami HR jako wicedyrektorka. Pracowała  w zespołach tworzących kodeksy etyczne FOB i SGH, koordynowała przygotowanie pierwszego raportu społecznego NGO w Polsce. Jako trenerka przygotowywała i prowadziła warsztaty z zakresu CSR, równości szans, różnorodności i współpracy międzysektorowej. Obecnie, jako Dyrektorka Centrum Karier i i Relacji z Absolwentami w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie tworzy i rozwija inicjatywy wspierające rozwój zawodowy oraz osobisty studentów i absolwentów oraz zarządza ich realizacją.

justyna@progressivepartners.pl

Powrót