Jak pracujemy?

podstrona-gfxPrzygotowanie

Analiza: strategia, misja, wizja organizacji, etap jej rozwoju, strategia CSR, wyzwania, lista potrzeb i oczekiwanych rezultatów.
Wybór grupy: ocena potencjału ludzkiego, kompetencji, punktu bazowego, analiza celów rozwojowych.
Projekt rozwiązania: opracowanie programu z odpowiednimi metodami.

Realizacja – przykład

  • Kick-off – obóz outdoor – wprowadzenie, poznanie się
  • Moduł 1 – Zarządzanie samym sobą – własną energia i zdrowiem
  • Moduł 2 – Komunikacja Prowokatywna
  • Moduł 3 – Prowadzenie i budowanie zwycięskich zespołów
  • Moduł 4 – Przywództwo Sytuacyjne
  • Moduł 5 – Akademia Mówców – Tamada Public SpeakingTM
  • Finish off – obóz – zakończenie, refleksje, cele rozwojowe na przyszłość

Follow up
Transfer doświadczenia: wsparcie w utrzymaniu nowych kompetencji, podejścia, coaching, grupy koleżeńskie, superwizje
Analiza rezultatów: biznesowych i indywidualnych sukcesów
Potencjał przyszłości: perspektywy na kolejne etapy rozwoju

 

Powrót