Anna Sierpowska

Nauczycielka Movement Medicine, Terapeutka Lowena, Mindfulness, międzynarodowa facylitatorka

Certyfikowana facylitator analizy bioenergetycznej Lowena, certyfikowana nauczycielka Movement Medicine, trenerka slow-joggingu oraz praktyk mindfulness. Anna prowadzi szereg działań, które przypominają managerom o tym, jak ważne jest osadzenie się, jako lider we własnym ciele i uznanie jego mocy w całokształcie mocy lidera. Ciało jest przestrzenią wyrażania naszego najwyższego potencjału jaki mamy do zrealizowania jako osobistą i kolektywną misję. Projektuje przestrzenie do pracy w transformacji, ceremonie oraz symboliczne elementy w programach zmieniające dynamikę i wymiar realizowanych projektów. Trzyma kręgi wzmacniające oraz facylituje prace w grupach zadaniowych. Współtworzyła i zarządzała konceptem Studio Sante Uzdrowisko Miejskie. Artystka, wraz z zespołem muzyków prowadzi sesje na festiwalach i wybranych wydarzeniach rozwojowych. Dodatkowo studiuje kierunek psychoterapeutyczny w Instytucie Analizy Bioenergetycznej akredytowanym przez Florida Society for Bioenergetic Analysis.

Od Ani: Moje doświadczenie koncentruje się na wspieraniu transformacji jednostek, zespołów i organizacji. Działam z pozycji wspierającego świadka inspirując do ruchu, świadomego oddychania, świadomego uczestnictwa w życiu. Podążając za kulturami rdzennymi TANIEC jest lekarstwem, jest celebracją. Jest rozmową jaki i jest samotną wędrówką. Jest byciem razem a także przestrzenią kochania siebie. Taniec wprowadził w moje życie, moje głębokie odczuwanie ciała utracone w dzieciństwie, bycia w przepływie, czucia ognia, stąpania po ziemi, podróży w przestworzach. Dziś pozwalam sobie być w tańcu każdego dnia – również wtedy, gdy jest bardzo niewygodnie. I czarem tak żeby nikt nie wiedział, że tańczę. Lata powtórzeń i ćwiczeń „emocjonalnych mięśni i powięzi” nauczyły moje ciało odmrażania się. Nauczyłam się dzięki ruchowi, nie zużywać całej dostępnej mi energii na przetrwanie. Ruch stał się długoterminową medycyną.”

anna@progressivepartners.pl

 

Powrót