Anna Sierpowska

Lider, Nauczyciel Movement Medicine, Facylitator 

Anna jest Praktykiem Uważności. Praktykiem świadomego ruchu i tańca. Praktykiem duchowej pracy z ciałem. Łączę nowoczesne technologie uzdrawiania (biofeedback) z prastarymi technikami bodywork MA-URI oraz współczesnymi ścieżkami terapeutycznymi pracy ciałem, takimi jak Lowen i Laban. Pomagam odkrywać przestrzenie wolności w biznesie poprzez pracę z ciałem (m.in. slow jogging). Zapraszam do praktyk, które można zastosować w swoim codziennym życiu od zaraz. Mój cel to dążyć w ciele do momentu Gracji. 

W proponowanej przeze mnie pracy łączą się doświadczenia z pracy z ciałem od powięzi i bodywork MA-URI, po taniec intuicji i rozumu, zagłębianie się w strukturę ruchu i odkrywania jego mocy uzdrawiania również poprzez rytuały, inicjacje, przechodzenia w czas bez czasu. Taką jakość przynoszę w swojej pracy zarówno indywidualnej jak i grupowej. Moje doświadczenie koncentruje się na wspieraniu transformacji jednostek, zespołów i organizacji. Działam z pozycji wspierającego świadka inspirując do ruchu, świadomego oddychania, świadomego uczestnictwa w życiu.
Podążając za kulturami rdzennymi TANIEC jest lekarstwem, jest celebracją. Jest rozmową jaki i jest samotną wędrówką. Jest byciem razem a także przestrzenią kochania siebie. Taniec wprowadził w moje życie, moje głębokie odczuwanie ciała utracone w dzieciństwie, bycia w przepływie, czucia ognia, stąpania po ziemi, podróży w przestworzach. Dziś pozwalam sobie być w tańcu każdego dnia – również wtedy, gdy jest bardzo niewygodnie. I czarem tak żeby nikt nie wiedział, że tańczę. Lata powtórzeń i ćwiczeń „emocjonalnych mięśni i powięzi” nauczyły moje ciało odmrażania się. Nauczyłam się dzięki ruchowi, nie zużywać całej dostępnej mi energii na przetrwanie. Ruch stał się długoterminową terapią / medycyną.

 

anna@progressivepartners.pl

Powrót